บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6401875


เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์สถาน พ.ศ.2519 พิมพ์ใหญ่
Thao Wessuwan , Wat Chedi Sathan Temple , Class1
ID : C6401875
MFG : 29 / 11 / 2564


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1