ปฏิทินวันรับตรวจสอบพระ

ปฏิทินการออกบัตรรับรองพระเครื่องเว็บพระล้านนา
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.
1. นำส่งเอง ส่งพระที่ ส.สกุณา เชียงใหม่ โทร 081-5313435 ร้านตั้งอยู่เลขที่ 28/9 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (บริเวณแยกข่วงสิงห์)
2. ฝากส่งทางไปรษณีย์ ส่งที่ ตู้ ปณ.59 ปณฝ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50302 ดูรายละเอียดการจัดส่งทางไปรษณีย์

ครั้งที่
กำหนดการรับพระ กิจกรรม/วันรับบัตร
 สถานที่ แผนที่
2/63 วันที่ 1-22 ก.พ. 63 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ร้าน ส.สกุณา ร้าน ส.สกุณา
1/63 วันที่ 1-25 ม.ค. 63 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
13/62  วันที่ 1-21 ธ.ค. 62 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
12/62 วันที่ 1-23 พ.ย. 62 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
11/62 วันที่ 1-26 ต.ค. 62 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
10/62 วันที่ 1-28 ก.ย. 62 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
9/62 วันที่ 1-31 ส.ค. 62 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
8/62 วันที่ 1-28 ก.ค. 62 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
7/62 วันที่ 4-30 มิ.ย. 62 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
6/62 วันที่ 7 พ.ค. -1 มิ.ย. 62 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
5/62 วันที่ 1 - 5 พ.ค. 62 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
4/62 วันที่ 1 - 30 มี.ค. 62 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
3/62 วันที่ 1 - 23 ก.พ.62 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร้าน ส.สกุณา  
2/62 วันที่ 13 - 26 ม.ค.62 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
1/62 วันที่ 1 - 12 ม.ค.62 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
20/61 วันที่ 3 - 22 ธ.ค.61  วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
19/61 วันที่ 19 พ.ย. - 1 ธ.ค.61  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
18/61 วันที่ 5 - 17 พ.ย.61  วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ร้าน ส.สกุณา  
17/61 วันที่ 22 ต.ค. - 3 พ.ย.61  วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ร้าน ส.สกุณา  
16/61 วันที่ 9 ต.ค.-20 ต.ค.61  วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
15/61 วันที่ 15 ก.ย.-6 ต.ค.61  วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
14/61 วันที่ 3- 15 ก.ย.61 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
13/61 วันที่ 20 ส.ค. - 1 ก.ย.61 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
12/61 วันที่ 7-18 ส.ค.61  วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
11/61 วันที่ 16 ก.ค. - 4 ส.ค.61  วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
10/61 วันที่ 2-14 ก.ค.61  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
9/61 วันที่ 30 มิ.ย.61 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
8/61 วันที่ 14 พ.ค - 26 พ.ค. 61 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
7/61 วันที่ 29 เม.ย. - 12 พ.ค. 61 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
6/61 วันที่ 10 เม.ย. - 28 เม.ย.61 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
5/61 วันที่ 18 มี.ค. - 7 เม.ย.61 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
4/61 วันที่ 5 มี.ค.- 17 มี.ค. 61 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ร้าน ส.สกุณา  
3/61 วันที่ 3 ก.พ. - 4 มี.ค. 61  * เบญจภาคี ห้องบัวตอง Uniserv 
2/61 วันที่ 22 ม.ค. - 3 ก.พ. 61 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ร้าน ส.สกุณา  
1/61 วันที่ 15 - 20 ม.ค. 61 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
23/60 วันที่ 19-24 ธ.ค.60 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
22/60 วันที่ 21 พ.ย.  - 2 ธ.ค.60 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
21/60 วันที่ 6- 18 พ.ย. 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
20/60 วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
19/60 วันที่ 23-28 ตุลาคม 60  วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
18/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 60 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
17/60 วันที่ 9-14 ตุลาคม 60 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
16/60 วันที่ 2-7 ตุลาคม 60 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา
15/60 วันที่ 1 ตุลาคม 60 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2560 * เบญจภาคี ห้องบัวตอง
14/60 วันที่ 18-23 กันยายน 60 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา
13/60 วันที่ 11-16 กันยายน 60 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
12/60 วันที่ 4-9 กันยายน 60 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
11/60 วันที่ 28 ส.ค.-2 ก.ย. 60
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
10/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 60 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
9/60 วันที่ 14-20 สิงหาคม 60 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
8/60 วันที่ 7-12 สิงหาคม 60 วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
7/60 วันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 60 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
6/60 วันที่ 24-29 กรกฏาคม 60 วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
5/60 วันที่ 15-22 กรกฏาคม 60 วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560
ร้าน ส.สกุณา  
4/60 อาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 60    ห้องบัวตอง
3/60
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 60   ห้องบัวตอง  
2/60 อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 60  * เบญจภาคี ห้องบัวตอง
1/60
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 60   ห้องบัวตอง  แผนที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่