บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6301663


พระรอดหลวง จ.ลำพูน
Pra Rodloung , Lamphun Province
ID : B6301663
MFG : 13 / 07 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1