บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001334


ครูบาเจ้าศรีวิชัย พ.ศ.2482 บล็อกสามชาย
Kruba Siwichai , 1939
ID : C6001334
MFG : 07 / 08 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1