บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900723


เหรียญพระนเรศวร ตองโข่ พ.ศ.2503
Pra Naresuan Tong Kho , 1960
ID : C5900723
MFG : 27 / 06 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1