บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900638


หลวงพ่อทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานพระบาท
Luangpu Tuad , Pra Singh Temple , Than Prabatt Big Mold
ID : C5900638
MFG : 30 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1