บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900530


หลวงพ่อเกษม กองพันเชียงใหม่ พ.ศ.2518 ทองแดง
Luangpor Kasem , Kongpan Chiang Mai , 1975
ID : C5900530
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1