บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900751


พระสามหอม ตัดเดี่ยว กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่
Pra Samhom , Kru Doikham , Chiang Mai
ID : B5900751
MFG : 30 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1