บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900658


พระคงทรงพระบาง จ.ลำพูน
Pra Kong Zong Pra Baang , Lamphun Province
ID : B5900658
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1