บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900616


พระเปิม จ.ลำพูน
Pra Poem , Lamphun Province
ID : B5900616
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1