บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800128


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lam Phun Province
ID : B5800128
MFG : 06 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1