บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A6300507


พระพุทธรูป ศิลปะล้านนา สิงห์สาม , 3 นิ้ว (ซ่อมฐาน)
Buddha Image , Lanna Style , 3 inch
ID : A6300507
MFG : 13 / 07 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1