พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519


สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519
รายละเอียด :
 
 
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ( คาบแก้ว )
 
…. พร้อมใบประกาศ ที่ 1 งานสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย
 
…. ที่ 1 งานจังหวัดลำพูน
 
…. ที่ 1 งานจังหวัดเพชรบูรณ์
 
พิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ราวต้นปี พ.ศ.๒๕๑๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททอง ในหลวงทรงจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม .
รายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ๔๙ องค์ .
๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18)
๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)
๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ
๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร
๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา
๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย
๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย
๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง
๑๑. )*ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอก(บุปผาราม)
๑๒. )*ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล วัดดอนมูล
๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง
๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง
๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง
๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น
๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง
๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย
๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง
๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ
๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม
๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง แม่แตง
๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม
๒๖. ) ครูบาคำตัน วัดดอนจืน สารภี
๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม
๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี
๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี
๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ
๓๑. ) ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย
๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์
๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน
๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน
๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก
๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน
๓๗. )หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง
๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู
๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน
๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง
๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง
๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน
๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์
๔๗. )*พระอาจารย์ มหาวีระ *(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
๔๘.)พระอาจารย์ฝั้น อาจา วัดป่าอุดมพร
๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา .
วัดบุพพาราม เดิมชื่อวัดอุปปาสันติ พระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงค์มังรายมหาราช นพบุรีศรีนครพิงค์ . "พระพุทธบุพพาภิมงคล" ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งคือ "เป็นมงคลในบุรพาทิศ" และประดิษฐานไว้ทางทิศตะวันออกของนครเชียงใหม่ . พระนามของพระพุทธรูปองค์นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวัฑฒโน ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้เลือกพระนามถวาย ทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่ง และท่านผู้เลือกถวาย(หมายถึงสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร)ก็ทรงมีพระชวญาณที่ประเสริฐ หลับตาเห็นนครเชียงใหม่ ด้วยพระญาณที่ถูกต้อง . สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๒ พระองค์ทรงห่วงใยในหลวงร.๙ จึงได้จัดให้มีการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ถวาย ณ. วัดบุพพาราม ถวายพระพรให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสถิตย์สถาพรคู่ชาติไทยไปตราบนานเท่านาน พระชนมายุยืนนาน มีการระบุ ระบุดวงดาว ลักขณา ฯลฯ ตามแบบโบราณราชประเพณี เทิดพระเกียรติ พระองค์ ให้แผ่ไปไพศาล
เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางที่มีอิทธฤทธิ์ อำนาจ ตบะ ป้องกันภัย กันคุณไสย ต่างๆและขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี เช่นเดียวกันกับในวัดทางภาคเหนือเกือบทุกวัด นิยมสร้างสิงห์ภายในวัด หรือประตูทางเข้าวัด เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่ทรงอำนาจ
 
 

 

ราคา :
 0814721544
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0814721544, 0814721544
วันที่ :
 23/05/23 19:03:40
 
 
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม คาบแก้ว 2519 พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.