พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก


ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก


ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก


ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก

ขายแล้ว กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก
รายละเอียด :
 

## “ ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรกสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี " วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  เนื้อตะกั่ว  ปี 2560  จ.พิษณุโลก ## ( ตอกโค้ดใต้ฐาน ) พิธีมหาพุทธาภิเษก เสาร์ 5 มหามงคล โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 139 รูป จาก 47 จังหวัด ร่วมนั่งปรกสวดพระปริตร 10 พระคาถา ตลอดพิธีกรรมอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ตามหลักโบราณาจารย์ 3วันเต็ม (30,31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2560 )

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง : สมทบทุนถวายการบูรณะพระวิหารพระพุทธชินราช และ หล่อพระพุทธชินราช เนื้อทองแดงทั้งองค์ หน้าตัก ๑๒๐ นิ้ว ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

พิธีมหาพุทธาภิเษก-สมโภช เสาร์ ๕ มหามงคล 

วัตถุมงคล ชุดประวัติศาสตร์รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี ๓ วัน 

ในวันพฤหัลบดีที่ ๓๐ - วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม และ วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน (วันเสาร์ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

มหากุศล สมทบทุนถวายการบูรณพระวิหารพระพุทธชินราษและหล่อพระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ทั้งองค์ หน้าดัก ๑๒๐นิ้ว ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

พุทธศิลป์งดงาม พิธีกรรมล้ำเลิศ ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๗.๑๙ น. - พิธีถวายครื่องสักการบูชาพระพุทธชินราช ภายในพระวิหารพระพุทธชินราช ขออัญเชิญพุทธบารมีพุทธานุภาพแห่งพระพุทธชินราช ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ สถิตรักษาองค์วัตถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

เวลา ๐๘.๑๙ น. - พิธีไหว้ครูคาถาอาคม ครูเลขครูยันต์ ถวายพระเกจิอาจารย์ผู้ร่วมพิธี และเจ้าพิธี เพื่อเชิญอำนาจคุณครูบาธิบายสถิตรักษาให้บังเกิดความข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ บังเกิดแก่พิธีกรรมในครั้งนี้

เวลา ๐๙.๐๙ น. - พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ พิธีถวายเครื่องสังเวยบูชา เทวรูปพระนารายณ์ (จักราวุทธัง) อาฬวกยักษ์ (ทุสาวุทธัง) และท้าวเวสสุวรรณ (คทาวุทธัง) และเทวรูปเทพารักษ์ แทนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอดีตมหาราช สมด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช ผู้ทรงประสูติ และ ครองเมืองพิษณุโลก ทุกพระองค์ ขออัญเชิญเทวานุภาพ ประสิทธิแก่กิจพิธี และสถิตรักษาองค์วัตถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

เวลา ๐๙.๑๙ น. - พิธีสวดภาณยักษ์ ภาณวาร พระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤดิษ์ กรุงเทพฯ พิธีสวดภาณยักษ์ภาณวาร พระเกจิอาจารย์ นั่งปรกบริกรรมปลุกสกขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากมณฑลพิธี และ อานุภาพแห่ง อาฎาฏิยปริตรตัง และพระคาถาภาณยักษ์ และ มหาสมัยสูตร ประจุสถิตรักษาองค์วัตถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

พระเกจิอาจารย์ ชุดที่ ๑ นั่งปรก

เวลา ๑๓.๑๙ น. - พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก 

พระพิธีธรรม สวดคาถาพุทธาภิเษก บารมี ๓๐ ทัศ คาถาพิเศษ พระพุทธชินราช พระเกจิอาจารย์ ชุดที่ ๑ นั่งปรก

เวลา ๑๘.๓๙ น. - พิธีสังเวยเทวดานพเคราะห์ สวดพระปริตรนพเคราะห์ 

พิธีสังเวยเทวดานพคราะห์ เชิญเทวานุภาพ แห่ง เทพ เทวดานพเคราะห์ ทั้ง ๙ พระองค์ สถิตรักษาองค์วัดถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราชครบ ๖๖๐ปี พระเกจิอาจารย์ พระเถราจารย์ นั่งปรกบริกรรมปลุกเสกตลอดพิธี 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๑๙ น. - พิธีปริตตาภิเษก แบบมหายาน 

โคย หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์(เย็นงี้) วัดทิพยวารีวิหาร รก. วัดเล่งเน่ยยี่ เลขาเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และ พระคณาจารย์จีน(เย็นจุง) วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮงยี่) จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบพิธี เชิญพลังเทพ และ องค์ท้าวกุเวรมหาราช สถิตในเหรียญโป้ยข่วยพระพุทธชินราช และวัตถุมงคล สมโภช ๖๖๐ปี สวดพระปริตรจีนนิกาย

เวลา ๑๓.๐๙ น - พิธีปริตตาภิเษก แบบรามัญ (มอญ) 

พิธีปริตตาภิเษก แบบรามัญ(มอญ) พระสงฆ์สายรามัญ เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร ทำนองรามัญ พระเกจิอาจารย์พระเถราจารย์ ชุดที่ ๑ นั่งปรกบริกรรมปลุกเสกตลอดพิธี

เวลา ๑๕.๐๙ น. - พิธีปริตตาภิเษกล้านนา (สวดตั๋น) 

โดยพระเถราจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมแบบพม่า -ล้านนา ประกอบพิธีสวดพระปริตรแบบพม่าและล้านนา พระเถราจารย์ ล้านนา นั่งปรกบริกรรมปลุกเสกตลอดพิธี

เวลา ๑๗.๐๙ น. - พิธีปริตตาภิเษก ฝ่ายอรัญวาสี 

พระราชาคณะฝ่ายอรัญวาสี เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรแบบมคธ สวคจุลชัยยคาถา พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงสมณคุณ นั่งอธิษฐานจิต เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาบารมีด้วยอำนาจเห่งบุญญฤทธิ์จิตตานุภาพ แห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน ประจุลงในองค์วัตถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖o ปี

วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ( วันเสาร์ ๕ ) 

เวลา ๐๙.๑๙ น. - พิธีมหาพุทธาภิเษก พระพิธีธรรม สวดคาถาจตุทิพยมนต์ 

พระเกจิอาจารย์ ชุดที่ ๑ นั่งปรก

เวลา ๑๑.๑๙ น. - เริ่มการประมูล การกุศล พระบูชาพระพุทธชินราช ขนาด ๙.๙ นิ้ว เนื้อนวโลหะ ,ขันน้ำมนด์ชินราชา เนื้อนวโลหะ รูปหล่อบูชาท้าวเวสสุวรรณ เนื้อนวโลหะ หมายเลข ๑,๘,๙ 

เวลา ๑๓.๑๙ น. - พิธีมหาพุทธาภิเษก พระพิธีธรรม ชุดที่ ๒ สวดคาถารัตนมาลา และสวดผูกรัตนมงคล

พระเกจิอาจารย์ ชุดที่ ๒ นั่งปรก

เวลา ๑๕.๐๙ น. - พระเกจิอาจารย์อาวุโส ดับเทียนชัย 

เวลา ๑๕.๑๙ น. - พิธีเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช วัตถุมงคล รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี 

ผู้ชนะการประมูลพระมหากุศล อธิษฐาน อัญเชิญ พระที่ชนะการประมูล ที่หน้าฐานชุกชีพระพุทธชินราช และ ท้าวเวสสุวรรณ เพื่ออัญเชิญกลับเป็นสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่ชีวิต และ ครอบครัว เป็นเสร็จพิธี

 

จำนวนการจัดสร้าง : รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณขนาดจำลอง ประกอบด้วยเนื้อต่างๆดังนี้ 

- เนื้อทองคำ                            110 องค์ 

- เนื้อก้านชนวนน้ำมนต์นวโลหะ     30 องค์ 

- เนื้อใบพัดเรือเดินทะเล              1,096 องค์ 

- เนื้อเงิน                                 3,000 องค์ 

- เนื้อนวโลหะ                           5,000 องค์ 

- เนื้อตะกั่ว(อวนทะเล)                7,500 องค์ 

- เนื้อทองชนวน                       10,000 องค์   

- เนื้อทองแดง                         10,000 องค์

ราคา :
 ****
โทรศัพท์ :
 032261032, 0642429954
วันที่ :
 14/01/21 13:46:48
 
 
ท้าวเวสสุวรรณ สมโภชพระพุทธชินราช 660ปี พิษณุโลก พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.