พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
พระเครื่อง จ.เชียงใหม่

เหรียญครูบาดวงดี ยติโก รุ่น2 ปี44

(ปิดการประมูลแล้ว)

เหรียญครูบาดวงดี ยติโก รุ่น2 ปี44


เหรียญครูบาดวงดี ยติโก รุ่น2 ปี44

ชื่อพระ :
 เหรียญครูบาดวงดี ยติโก รุ่น2 ปี44
รายละเอียด :
 

"หากไม่นับ ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้มแล้ว ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อนนับได้ว่า มีจิตที่เย็นที่สุดในเชียงใหม่ล้านนาเรายุคนี้" ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคำพูดของ ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแคน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีความศรัทธาต่อ หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก อันเป็นที่สุดของอริยสงฆ์ในแถบล้านนา ที่มีอายุพรรษามากที่สุด ถึงพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิสุทธิจิต "ดวงดี สมด้วง" เป็นชื่อและสกุลเดิมของ หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก เป็นบุตรของพ่อด้วง แม่คำป้อ นามสกุล สมด้วง เกิดที่บ้านฟ่อน หมู่ ๒ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๗ มีพี่น้องร่วมท้องกันมามี ๔ คน คือ ๑.พ่อหนานเขียว ๒.แม่สา ๓.นางแฮ ๔.หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก พอมีอายุได้ ๑๒ ปี พ่อด้วง แม่คำป้อ ได้พาเอาเด็กชายดวงดีมาฝากเป็นลูกศิษย์ ครูบาอินตา สุทธิโก ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนกับท่านครูบาอินตาได้หนึ่งปี พออายุได้ ๑๓ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรได้ชื่อว่าสามเณรดวงดี สมด้วง โดยมีพระอธิการคำภีระ เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ ณ ที่วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็ไม่นิ่งดูดาย และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ทั้งปริยัติธรรม จนสามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ อยู่ต่อมาพออายุได้ ๒๐ ปี ถึงวาระที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่แล้วสามเณรดวงดีได้เกิดอาพาธขึ้นมาเป็นเวลา ๕ ปี พอหายจากอาการอาพาธแล้ว อายุได้ ๒๕ ปี รู้สึกว่าสามเณรดวงดีสบายกายสบายใจแล้ว พ่อด้วง แม่คำป้อ และท่านเจ้าอาวาสก็ได้ปรึกษาหารือกันว่า สมควรแก่เวลา ที่จะอุปสมบทสามเณรดวงดี เป็นพระภิกษุได้แล้วจึงได้อุปสมบทให้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยมี เจ้าอธิการอินถา อริโย วัดท้าวบุญเรืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโอ๊ด อภิชโย วัดตองกายเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการอินตา สุทธิโก วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ยติโก อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดโพธิ (หนองควาย) ขณะนั้นครูบาอินตาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านฟ่อนนี้ เมื่อปี ๒๔๗๒ -๒๔๙๒ ในสมัยนั้นมีพระอธิการคำมูล สิริวิชโย และครูบาดวงดี เป็นลูกศิษย์ หลังจากท่านครูบาอินตา มรณภาพลงก็มี พระอธิการคำมูล ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านฟ่อนแทนครูบาอินตาจนมาถึงปี ๒๕๒๕ พระอธิการคำมูล ได้มรณภาพลง หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก จึงได้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจนถึงปี ๒๕๓๒ หลวงปู่ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านฟ่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ครูบาดวงดีท่านเป็นพระนักพัฒนาและยังเป็นหมอยาแผนโบราณอีกด้วย โดยสมัยก่อนท่านทำยาแผนโบราณได้หลายอย่าง โดยท่านทำเองทั้งหมด ตั่งแต่ไปเก็บว่านสมุนไพรต่างๆ ในป่า แล้วนำมาคั่วและบดทำเองทุกขั้นตอน รักษาชาวบ้านหายมานักต่อนักแล้ว หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด และได้คอยอบรมสั่งสอนพระ เณรและศรัทธาญาติโยมของท่านอยู่มิขาด ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยาวัตรอันงดงาม และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่ง ที่มีศรัทธาญาติโยมมาเคารพสักการบูชา อยู่มิขาดได้ทุกวันโดยมีศรัทธาญาติโยมจากต่างตำบล ต่างอำเภอ ต่างจังหวัดเดินทางมาขอพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์มิได้ขาด หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก นับเป็นพระผู้มีอริยะคุณอันยอดเยี่ยมยิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้วในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมคงจะเข้าใจอย่างแจ้งชัด แบบไม่ต้องลังเลสงสัย ว่า หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก เป็นพระอริยเจ้าเฉกเช่นใด ยากที่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติจะย่อมรุ้ได้ว่า วัดบ้านฟ่อน นั้นมีพระอริยเจ้าอันมีจิตที่เยือกเย็นเบาสว่างใสมากขนาดใด ซึ่งล้วนแล้วแต่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงจะย่อมรู้ชัดได้ แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่รู้ เลยพากันไปกราบไปหลงตามกระแสคำโฆษณาในที่ต่าง โดยไม่อาจทราบด้วยภูมิธรรมใดๆเลยว่า ที่วัดบ้านฟ่อนนั้น มีพระอริยเจ้าที่สามารถกราบได้แบบสนิทใจ มีพลังจิตดวงจิตที่ชุ่มเย็นหลุดพ้นแล้ว เข้าสู่ภูมิวิสุทธิจิต และวิมุตติโดยชัดแจ้ง นั่นคือ หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก พระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐและมีอายุพรรษากาลสูงสุดในล้านนาไทยยุค ปัจจุบันนี้ และวัถุตมงคลของท่านมีประสบการณ์ของผู้ที่ได้ครอบครอง วัตถุมงคลของท่าน ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่มากมายครับ หน้าเก็บไว้บูชาครับ

เหรียญรุ่น 2 ปี2544 ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อายุท่านตอนนี้ร้อยกว่าปีไปละครับ  องค์นี้สวยรุ้งๆเดิมสุดๆ  ราคาแบ่งปันเบาๆเลยครับ

เข้าชมรายการพระร้านกร สารภี เพิ่มเติมได้..คลิก กร สารภี ด้านล่างครับ

 
ราคาเปิดประมูล :
 999 บาท
ราคาสูงสุด ขณะนี้ :
 999 บาท
ราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำ :
 50 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน :
 - รับประกันความแท้ 100% (เก๊คืนเต็ม) - รับประกันความพอใจไม่พอใจยินดีรับซื้อในราคาตามตกลง

ผู้ตั้งประมูล :
 ปกรณ์ ใบแสง
ที่อยู่ :
 46 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ไทย

เบอร์โทรติดต่อ :
  0837966403, 0932780555
E-mail :
 den_2526@hotmail.co.th

ชื่อบัญชี :
 ปกรณ์ ใบแสง
เลขที่ บัญชี :
 5842537302
ประเภท บัญชี :
 ออมทรัพย์
ธนาคาร :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา :
 ลำพูน(ป่าเห็ว)

วันที่ :
 Wed 25, Mar 2020 10:10:20
โดย : กร สารภี    [Feedback +104 -0] [+24 -0]   Wed 25, Mar 2020 10:10:20
 
 
 
โดย : กร สารภี    [Feedback +104 -0] [+24 -0]     [ 2 ] Thu 9, Apr 2020 15:49:30

 
 
โดย : กร สารภี    [Feedback +104 -0] [+24 -0]     [ 1 ] Wed 25, Mar 2020 10:10:34

 
ประมูล เหรียญครูบาดวงดี ยติโก รุ่น2 ปี44 : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.