บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101625


ครูบาชุ่ม โพธิโก พ.ศ.2517 , เงิน
Pra Kruba Choom , 1974 , Silver
ID : C6101625
MFG : 16 / 07 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1