บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101544


หลวงปู่แหวน รุ่นนั่งพับเพียบ พ.ศ.2516
Luang Pu Waen , 1973
ID : C6101544
MFG : 08 / 03 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1