บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001280


เหรียญลองพิมพ์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดพันอ้น พ.ศ.2521
Kruba Sriwichai , Phan On Temple , 1978
ID : C6001280
MFG : 11 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1