บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5900491


ครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2517 บล็อกเศียรโล้น นวโลหะ
Kruba Siwichai , 1974 , nawaloha
ID : C5900491
MFG : 24 / 01 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1