บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900619


พระคง กรุวัดดอยคำ จ.เชียงใหม่
Pra Kong , Kru Doikham , Chiang Mai
ID : B5900619
MFG : 22 / 02 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1