พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
อู้ได้ซะป๊ะเรื่อง

รำลึก 137 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย(11มิ.ย.58) ครบรอบวันเกิดครูบาเจ้า


รำลึก 137 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย(11มิ.ย.58) ครบรอบวันเกิดครูบาเจ้า


รำลึก 137 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย(11มิ.ย.58) ครบรอบวันเกิดครูบาเจ้า

   
 

น้อมรำลึก 137 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย(11มิ.ย.58) ครบรอบวันเกิดครูบาเจ้า ต้๋นบุญต๋นเมตต๋าแห่งล้านนา

เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่โพสรูปครูบาเจ้าศรีวิชัย (ประมวลภาพอิริยาบทต่าง ๆ) เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติ
และคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย

* ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพจากเวปซ์ต่างๆ

 
     
โดย : tomdoy   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Fri 12, Jun 2015 09:23:47
 
 

ถ่ายเมื่อคราวถูกกังขัง ณ.ศาลาบาตร วัดศรีดอนชัย(ไชย)
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๖๒ อายุ ๔๑ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Fri 12, Jun 2015 09:24:37

 

ถ่ายเมื่อคราวถูกไต่สวนอธิกรณ์ ที่วัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๔๖๓ อายุ ๔๒ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Fri 12, Jun 2015 09:25:11

 

ถ่าย ณ.พระธาตุจอมทอง ครั้งบูรณะวัดพระเจ้าตนหลวง (วัดศรีโคมคำ) เมืองพะเยา

อายุ ๔๕ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Fri 12, Jun 2015 09:25:54

 

ถ่าย ณ.พระธาตุจอมทอง ครั้งบูรณะวัดพระเจ้าตนหลวง (วัดศรีโคมคำ) เมืองพะเยา

อายุ ๔๕ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Fri 12, Jun 2015 09:26:43

 

ถ่าย ณ.วัดพระธาตุช่อแฮ่ จังหวัดแพร่
เมื่อคราวไปบูรณะพระธาตุช่อแฮ่
และฉลองสมโภช ๑ วัน ๑ คืน อายุ ๔๗ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Fri 12, Jun 2015 09:27:28

 

ถ่าย ณ.วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Fri 12, Jun 2015 09:28:54

 

ถ่ายพร้อมศิษย์ ณ.วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ 13 พรรษา

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Fri 12, Jun 2015 09:29:35

 

ถ่าย ณ.หน้าวิหารวัดบ้านปางหลังเดิมก่อนที่ท่านจะรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Fri 12, Jun 2015 09:30:13

 

ถ่าย ณ.วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อครั้งเป็นประธาน ในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ อายุท่านได้ ๕๖ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Fri 12, Jun 2015 09:30:53

 

ครูบาศรีวิชัยและเจ้าแก้วนวรัฐในวันเริ่มสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Fri 12, Jun 2015 09:31:56

 

ครูบาศรีวิชัยระหว่างการออกตรวจการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Fri 12, Jun 2015 09:32:26

 

รถยนต์คันแรกขึ้นดอยสุเทพได้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายา พ.ศ. ๒๔๗๘

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Fri 12, Jun 2015 09:32:54

 

ครูบาศรีวิชัย (นั่งด้านหลังรถ มีร่มกั้น) และเจ้าแก้วนวรัฐ (เสื้อขาวนั่งด้านหน้ารถ) ถ่ายที่หน้า

บันไดนาคเมื่อครั้งเปิดใช้ถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเป็นปฐมฤกษ์ ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘

ครูบาขาวปี ยืนอยู่ด้านหน้ารถในชุดขาวถือพัดใบตาล

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Fri 12, Jun 2015 09:33:15

 

ครูบาศรีวิชัย เจ้าแก้วนวรัฐและพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่บันใดนาค เมื่อ 30 เมษายน 2478

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 14 ] Fri 12, Jun 2015 09:33:46

 

เจ้ากาวิละวงศ์ฯ ขณะสำรวจทางอำเภอลี้ แวะนมัสการครูบาศรีวิชัยวัดบ้านปาง

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Fri 12, Jun 2015 09:34:44

 

ถ่าย ณ.วัดเบญจบพิตร กรุงเทพฯเมื่อครั้งถูกอธิกรณ์กล่าวหา ครั้งสุดท้ายปี พ.ศ.๒๔๗๘ อายุท่านได้ ๕๗ ปี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Fri 12, Jun 2015 09:35:11

 

ถ่ายที่วัดเบญจมบพิตร อายุ ๕๗ ปี พ.ศ. ๒๔๗๘

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Fri 12, Jun 2015 09:36:04

 

ถ่าย ณ.วัดจามเทวี เมื่อครั้งเริ่มลงมือสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง
ระหว่างเชียงใหม่กับลำพูน และท่านก็อาพาธ
จึงมารักษาตัวที่วัดจามเทวี

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Fri 12, Jun 2015 09:36:30

 

ถ่าย ณ.วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน อายุท่านได้ 60 ปี
เมื่อครั้งนิมนต์มาจากวัดบ้านปางเพื่อรักษา อาพาธด้วยโรคริดสีดวงทวาร

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Fri 12, Jun 2015 09:36:58

 

มณฑปที่ตั้งศพพระครูบาศรีวิชัย พ.ศ. 2481-2482

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Fri 12, Jun 2015 09:37:31

 

โกฏิพระราชทาน งานพระราชทานเพลิงพระศพครูบาศรีวิชัย ณ.วัดจามเทวี อัญเชิญเพลิงพระราชทานโดย พลตรีพระยาพหลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Fri 12, Jun 2015 09:37:58

 

เมรุพระราชทานเพลิงศพ ครูบาศรีวิชัย ที่วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Fri 12, Jun 2015 09:38:36

 

เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะ ได้ขุดดินเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Fri 12, Jun 2015 09:39:32

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Fri 12, Jun 2015 09:40:11

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Fri 12, Jun 2015 09:43:03

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Fri 12, Jun 2015 09:43:47

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Fri 12, Jun 2015 09:44:28

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Fri 12, Jun 2015 09:44:56

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Fri 12, Jun 2015 09:45:22

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Fri 12, Jun 2015 09:46:57

 

ข่าวครูบาเจ้าศรีวิชัยเมื่อครั้งถูกกล่าวหาอธิกรณ์  จากหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Fri 12, Jun 2015 09:49:35

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 32 ] Fri 12, Jun 2015 09:49:54

 
 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 33 ] Fri 12, Jun 2015 09:50:33

 

ถ่ายที่วัดเบญจมบพิตร อายุ ๕๗ ปี พ.ศ. ๒๔๗๘

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 34 ] Fri 12, Jun 2015 09:52:53

 

- ปะต๊ะครูบา

- ปราสาทห้ายอดที่เคยบรรจุโลงศพและโกศบรรจุอัฐิครูบาศรีวิชัย

 
โดย : tomdoy    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 35 ] Fri 12, Jun 2015 10:07:44

 
รำลึก 137 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย(11มิ.ย.58) ครบรอบวันเกิดครูบาเจ้า : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.