พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

บรรยากาศ...ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร พระคง พระเปิม พระบาง พระเลี่ยง และพระพิมพ์ขนาดใหญ่ "


บรรยากาศ...ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร พระคง พระเปิม พระบาง พระเลี่ยง และพระพิมพ์ขนาดใหญ่ "


บรรยากาศ...ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร พระคง พระเปิม พระบาง พระเลี่ยง และพระพิมพ์ขนาดใหญ่ "

   
  บรรยากาศ...ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร พระคง พระเปิม พระบาง พระเลี่ยง และพระพิมพ์ขนาดใหญ่ "  
     
โดย : โชค มอชอ   [Feedback +21 -0] [+0 -0]   Mon 4, May 2009 01:59:24
 
 
คมชัดลึก 30 เม.ย 52
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Mon 4, May 2009 02:00:19

 

เสาร์ที่ 2 พ.ค. 50 ช่วงเช้า 9.00 - 10.30

ดร.เพ็ญสุภา ผอ.พิพิธพันธ์ลำพูน บรรยายเรื่อง ประวัตืศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Mon 4, May 2009 02:04:31

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Mon 4, May 2009 02:05:03

 

10.45 - 12.15 น.

อ.สุทธิพงศ์ ใหม่วัน บรรยายและสาธิต "กรรมวิธีการสร้างพระพิมพ์"

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Mon 4, May 2009 02:07:36

 
สาธิตการกดพิมพ์พระจากดินลำพูน
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Mon 4, May 2009 02:09:19

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Mon 4, May 2009 02:10:08

 

พักเที่ยงทานอาหารกลางวันครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Mon 4, May 2009 02:10:53

 

ช่วงบ่าย 2 พ.ค. 52 เวลา 13.00-14.15 น.

อ.นิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)

บรรยาย การพิจารณาพระพิมพ์จากองค์จริง

กรณี พระคง และพระคงทรงพระบาง

 

 

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Mon 4, May 2009 02:14:21

 

มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 40 ท่าน

เกินเป้าหมาย...ห้องเลยแน่นไปนิดนะครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Mon 4, May 2009 02:15:54

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 10 ] Mon 4, May 2009 02:16:35

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 11 ] Mon 4, May 2009 02:17:15

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 12 ] Mon 4, May 2009 02:17:41

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 13 ] Mon 4, May 2009 02:18:41

 

2 พ.ค. 52 เวลา 14.30-16.30 น.

ปฏิบัติการ ดูพระองค์จริง กรณีพระคง และ พระคงทรงพระบาง

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 15 ] Mon 4, May 2009 02:30:14

 

แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม หมุนเวียนเพื่อศึกษาพระคงและพระคงทรงพระบาง องค์จริงร่วม 300 ชิ้น

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 16 ] Mon 4, May 2009 02:31:44

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 17 ] Mon 4, May 2009 02:33:33

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 18 ] Mon 4, May 2009 02:34:32

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 19 ] Mon 4, May 2009 02:35:02

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 20 ] Mon 4, May 2009 02:35:38

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 21 ] Mon 4, May 2009 02:36:00

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 22 ] Mon 4, May 2009 02:36:49

 
ชี้แนะเจาะลึก กันอย่างเต็มที่
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 23 ] Mon 4, May 2009 02:38:01

 

วันแรกผู้เข้าอบรมได้รับความรู้กันทั่วถึงครับ

กลับไปพักผ่อนกันเพื่อมาอบรมต่อในวันพรุ่งนี้ครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 24 ] Mon 4, May 2009 02:40:34

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 25 ] Mon 4, May 2009 02:41:29

 

อาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 50 ช่วงเช้า 9.00 - 10.30

อ.ทวี โอจรัสพร และณัฐพล โอจรัสพร

บรรยาย การพิจารณาพระพิมพ์จากองค์จริง

กรณีพระพิมพ์ขนาดใหญ่

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 26 ] Mon 4, May 2009 02:45:09

 

10.45 - 12.15

ปฏิบัตการ ดูพระองค์จริง กรณีพระพิมพ์สกุลลำพูนขนาดใหญ่

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 27 ] Mon 4, May 2009 02:47:06

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 28 ] Mon 4, May 2009 02:47:39

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 29 ] Mon 4, May 2009 02:48:59

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 30 ] Mon 4, May 2009 02:49:57

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 31 ] Mon 4, May 2009 02:50:33

 

อ.น้อย ไอยรา และ อ.โชค มอชอ แห่งเว็บพระล้านนา pralanna.com

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 32 ] Mon 4, May 2009 02:53:02

 

ดมพิสูจน์กันเลยครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 33 ] Mon 4, May 2009 02:54:47

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 34 ] Mon 4, May 2009 02:55:28

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 35 ] Mon 4, May 2009 02:55:54

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 36 ] Mon 4, May 2009 02:56:25

 

ช่วงบ่าย 3 พ.ค. 52

อ.น้อย ไอยรา บรรยาย การพิจารณาพระบาง พระเปิม และพระเลี่ยง

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 37 ] Mon 4, May 2009 02:58:23

 

ตามด้วยภาคปฏิบัติการ การศึกษาองค์จริง

พระบาง พระเปิม และพระเลี่ยง

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 38 ] Mon 4, May 2009 02:59:54

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 39 ] Mon 4, May 2009 03:00:21

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 40 ] Mon 4, May 2009 03:01:08

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 41 ] Mon 4, May 2009 03:01:44

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 42 ] Mon 4, May 2009 03:02:20

 

16.15 - 16.45 น.

ทำการทดสอบผู้เข้าอบรม

โดยจัดพระ 12 องค์ มีทั้งพระแท้ และพระไม่แท้

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 43 ] Mon 4, May 2009 03:04:23

 

เรียงแถวกันมาส่อง

ห้ามลอกกันนะครับ อิอิ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 44 ] Mon 4, May 2009 03:05:15

 
ตรวจข้อสอบครับ
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 45 ] Mon 4, May 2009 03:05:57

 

แจกคืนผลการทดสอบ

ได้คะแนนเฉลี่ย 8.5 เต็ม 12

ได้เกรด B ถือว่าดี น่าพอใจครับ

มีผู้ได้เต็ม 5 ท่านนะครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 46 ] Mon 4, May 2009 03:08:39

 

ปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 47 ] Mon 4, May 2009 03:09:53

 
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 48 ] Mon 4, May 2009 03:10:28

 
ถ่ายรูปร่วมกันครับ
 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 49 ] Mon 4, May 2009 03:11:27

 

ถ่ายภาพโดย สมชาย ลาสุทธิ หรือ p.som แห่งร้าน ส.สกุณา ในพระล้านนาดอทคอม

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 50 ] Mon 4, May 2009 03:16:13

 

โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ

สวัสดีครับ

จาก

น้อยไอยรา

โชค มอชอ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 51 ] Mon 4, May 2009 03:17:59

 

ทางโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลปล้านนา

ขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ชำนาญพระสกุลลำพูน ได้แก่

1. คุณนิรัตน์ แสนวงศ์(เบิ้ม เชียงใหม่)

2.คุณมงคล โกฏคำ (เด๊กซ์ คำเที่ยง)

3.คุณสุดใจ มหิปโภชน์ (ต๋อง มหิงสา)

4.คุณณัฐพล โอจรัสพร (เต้ สยามโบราณ)

5.อ.ชิน แสงเหล็ก (ผญาวัน)

ที่ได้เสียสละมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมครับ

 
โดย : โชค มอชอ    [Feedback +21 -0] [+0 -0]   [ 53 ] Mon 4, May 2009 18:11:07

 

สุดยอดทั้งนั้นครับ..........

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ...

มีครั้งต่อไป จองล่วงหน้าเลยครับบบบ...

 
โดย : numnoi_cm    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 54 ] Mon 4, May 2009 22:51:56

 
สุดยอดครับ โอกาสจะหาโอกาสไปเรียนอีกครับ
 
โดย : บ้านตีมีด    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 55 ] Tue 5, May 2009 09:49:19

 

..(^.^)..รวมพลคนหล่อ!พระล้านนาดอทคอมครับ..(*.*)..

 
โดย : ผญาวัน    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 56 ] Tue 5, May 2009 20:25:52

 
สุดยอดครับ
 
โดย : หนานเอ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 57 ] Tue 5, May 2009 22:34:29

 

สุดยอดจริง ๆ ครับ   อยากให้มีงานดีๆอย่างนี้อีกนะครับ 

 
โดย : โชค กัลปพฤกษ์    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 58 ] Tue 5, May 2009 23:20:26

 

..(^.^)..แก้ไขอีกครั้ง!ครับผม..(*.*)..

 
โดย : ผญาวัน    [Feedback +5 -0] [+0 -0]   [ 59 ] Wed 6, May 2009 00:49:33

 

มีแต่คนหล่อๆทั้งน้านน

อ.ชิน เวลาถ่ายรูปเค้าต้องถอดหมวกโชว์ความหล่อด้วยคร้าบบบ

คิดถึงพี่ ต๋อง กะ พี่ เต้ จัง ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคร้าบบบ

อ.โชค นี่ดูดีทั้งในรูป และตัวจริงเล้ยยยย

อ.น้อย ก็ดูภูมิฐานแพ้ใครที่ไหนล่ะ

เสียดายจังไม่ได้ไป ต้องบอกว่าโคตรเสียดายเลยคร้าบบบ 
 


 
โดย : บ้านเหนือ    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 60 ] Wed 6, May 2009 01:55:40

 
ผมก็ไปอบรมมา ครั้งหน้าขอ เป็นเรื่องเหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ได้ไหมครับ พระรอด มันไกลเกินเอื้อมจริงๆ
 
โดย : FANGCITY    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 61 ] Sat 9, May 2009 04:45:33

 

เสียดายจิงๆเลยครับ ถ้ามีโอกาศอยากได้เข้าฟังบรรยายจากท่านอาจารย์บ้าง ครับ

 
โดย : kositmd    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 62 ] Tue 12, May 2009 23:19:13

 
  ท่านที่รับการอบรม และได้ตั้งใจเต็มที่ หลังจากเก็บเกี่ยวความรู้จากทีมวิทยากรไปแล้ว สร้างองค์ความรู้เองได้  ควรหาลักษณะเด่นเหล่านั้น และดูไปถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบ และพัฒนาเชิง  บูรณาการ  สามารถพัฒนาศักยภาพ ของท่านได้ หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกับวิทยากรทุกๆท่านได้    ความรู้ความชำนาญขึ้นอยู่กับการฝึกฝน สามารถเรียนรู้ ** แซงกันได้ ** เหนือฟ้ายังมีฟ้า  ขอให้ท่านมีใจ  สุดท้าย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ       จาก ต๋อง มหิงสา
 
โดย : มหิงสา    [Feedback +14 -0] [+0 -0]   [ 63 ] Wed 13, May 2009 17:28:27

 
คำคม ครับ // เหนือฟ้ายังมีฟ้า ขอแค่ท่านมีใจ //

พี่ต๋อง...สุดยอดดดดดด

 
โดย : p.som    [Feedback +42 -0] [+1 -0]   [ 64 ] Thu 14, May 2009 08:44:32

 
ขอบพระคุณอาจารย์น้อย ไอยรา,อาจารย์โชค มอชอ,อาจารย์เบิ้ม นครพิงค์อาร์ท,อาจารย์แดกซ์ คำเที่ยง,อาจารย์ต๋อง มหิงสา,อาจารย์ชิน ผญาวัน ,อาจารย์เต้ ณัฐพล และอาจารย์ทุกๆท่าน ที่จัดงานอบรมนี้ขึ้นมา ได้ความรู้ในการเอาตัวรอด และได้มีโอกาสได้เห็นพระลำพูนระดับสุดยอดที่หาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ถ้ามีจัดอบรมอีกจะไปแน่นอนครับ แค่ได้เห็นพระของท่านอาจารย์ทั้งหลาย ตังค์ 2500 ก็เกินคุ้มแล้วครับ
 
โดย : kohklang    [Feedback +22 -0] [+0 -0]   [ 65 ] Sat 23, May 2009 23:51:31

 

เมื่อไหร่จะจัดอบรมอีกครั้ง อยากมาร่วมครับ เพิ่งเริ่มศึกษาครับ

 
โดย : kan2517    [Feedback +17 -0] [+0 -0]   [ 66 ] Tue 25, Aug 2009 16:14:42

 
งาน เทพ จริง ๆ
 
โดย : jonsalat    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 67 ] Tue 5, Jan 2010 14:29:06

 

เมื่อไหร่จะจัดอีกครับ

อยากเรียนครับ อยากมีความรู้บ้างครับ

 
โดย : phumping    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 68 ] Wed 8, Sep 2010 07:58:00

 
จัดอีกครับจาได้ไปแอ่วเชียงใหม่ครับ ชอบและสนใจพระสกุลลำพูนครับ
 
โดย : versace08    [Feedback +1 -0] [+0 -0]   [ 69 ] Tue 12, Oct 2010 07:34:06

 
จะมีอีกไหมครับ อยากไปเรียนมั่งครับ
 
โดย : tumgiox    [Feedback +5 -0] [+2 -0]   [ 70 ] Wed 30, Nov 2011 15:03:30

 

น่าจะจัดอีกนะครับ คนที่พลาดงานนี้มีอีกเยอะ รออยู่เหมือนกันนะครับ

 
โดย : หล้าเวียงกาหลง    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 71 ] Fri 27, Apr 2012 16:58:31

 

มีอีกซักรอบมั้ยครับ สำหรับคนที่พลาดในครั้งที่ผ่านมา

 
โดย : alongkorn-touch    [Feedback +27 -1] [+3 -0]   [ 72 ] Sun 17, Nov 2013 07:37:45

 
ขอจอง รอบถัดไปด้วยคนครับ นี่สิถึงเรียกว่า..." หลักสูตร"
 
โดย : บอลแม่โจ้    [Feedback +0 -1] [+0 -0]   [ 73 ] Mon 25, May 2015 17:19:59

 
บรรยากาศ...ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร พระคง พระเปิม พระบาง พระเลี่ยง และพระพิมพ์ขนาดใหญ่ " : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.